DATA

Seniornett FrognerKurs høsten 2020


På grunn av økt smitte i Oslo, er datakurs avlyst inntil videre.

Informasjon og påmelding: Edith L. Jakobsen, bare på sms 411 04 311.

Mail: edithlj@gmail.com(alternativ Ragnhild mobil: 474 00 040).

Informasjon om veiledning, kursinnhold og møter: Tore Langemyr Larsen

Mobil: 959 85 167 eller mail: tore.langemyr.larsen@seniornett.no

Kursenes varighet er 3 timer etterfulgt av 1 time spørsmål og veiledning.


Mer informasjon om Seniornett Frogner på:

https://www.seniornett.no/lokalforening/frogner/

Merk: Det tas forbehold om hvor kursene avholdes på grunn av linjehastighet.