KULTURGRUPPE


Frogner seniorsenter

Zahlkasserer Schafts plass 3

0267 Oslo-Tlf.22430129

Epost:froeldre@online.no

www.frognerseniorsenter.no

Kunst og kulturSenterets Kulturgruppe møtes for å gå på

teater, kino, utstillinger etc.


Nærmere opplysninger ved henvendelse kontoret.