JUNIOR GRUPPA

Juniorgruppe for menn.



             

Menn har sitt eget forum onsdager kl. 13.30 - 15.30.

     

Her går diskusjonen høyt om aktuelle tema kombinert med en hyggelig middag.


Ta kontakt med kontoret, her er det venteliste.

Oppstart 2. september.


Leder: Aasmund Berner.