FROGNER ELDRESTIFTELSEFrogner seniorsenter

Zahlkasserer Schafts plass 3

0267 Oslo-Tlf.22430129

Epost:froeldre@online.no

www.frognerseniorsenter.no

Frogner eldrestiftelseStiftelsens formål er å støtte seniorsenteret økonomisk i tråd

med donasjoner og testamentariske gaver.


Styrets medlemmer:

Jan Thesen, Solveig Hellstrøm,

Joe Heidenreich og Aasmund Berner


Varamedlem:

Karin Momyr