VELKOMMEN TIL FROGNER SENIORSENTER

Velkommen til Frogner seniorsenter!


Denne hjemmesiden vil fra 1.januar 2021 ikke være i bruk. Frogner seniorsenter blir overtatt av bydel Frogner. I den forbindelse vil vi få nytt telefonnummer.


Nytt nummmer til senteret: 940 25 253 


Frisør Laila Kihlstrand har eget nummer: 94 84 73 01

Fotterapeut Rita Møller har eget nummer: 92 16 42 95


Det vil ikke lenger være mulig å sette over telefon til frisør og fot. 

Ønsker du time, må det skje direkte til de.


Senteret har nå åpnet kafeen igjen, fra onsdag 3. februar.


Senterets mailadresse er ikke lengre i bruk.

Ny adresse er: frognerseniorsenter@bfr.oslo.kommune.no


 Velkommen til oss.


Vi har for tiden ingen kurs og grupper i gang, grunnet smittevernsregler.


Med hilsen fra oss ansatte, Mette, Jose og GreteINFORMASJON TIL BRUKERE OG FRIVILLIGE I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SENIORSENTERDRIFT

 

  • Oslo bystyre vedtok i desember 2019 at drift av seniorsentrene i bydel skal skje enten i kommunal egenregi eller i regi av ideelle og frivillige aktører, herunder menigheter og andre organisasjoner med non-profitt formål ved en tilskuddsordning.

Dersom bydelen velger en tilskuddsordning, er vår forståelse at tilskuddsordningen i sin form vil ha mye likheter med offentlig anskaffelse (anbud).  Oslo fylkeslag vil ikke delta i slik tilnærmet anbuds-utlysning, og har heller ikke ønske om å bruke ressurser på å konkurrere med andre frivillige organisasjoner om å få lov til å drive seniorsenter.

 

  • For å drifte seniorsenter er vi som kjent avhengig av å motta økonomisk tilskudd fra bydelene, tilskudd som har blitt betydelig redusert over flere år.

 

  • I sum medfører de endrede rammevilkårene at Oslo fylkeslag dessverre ikke finner det mulig å drifte seniorsenteret videre ved utløp av den løpende driftsavtalen, som løper ut 31.12.2020.

 

  • På denne bakgrunn har vi meddelt bydelen at Oslo fylkeslag ikke vil søke om å få videreført driftsavtalen etter utløpet av avtalen. Videre har vi meddelt bydelen at de må kontakte oss slik at vi kan få gjennomført overgangen til den nye driftsformen/driver på best mulig måte for brukerne av seniorsenteret.

 

  • Har dere spørsmål som er knyttet til Oslo fylkeslag sin avvikling er dere velkomne til å kontakte daglig leder.

 

  • Bydel Frogner vil videreføre driften av Frogner seniorsenter i egenregi ved virksomhetsoverdragelse, som bl.a. innebærer at nåværende ansatte fortsetter sin gode innsats ved Frogner seniorsenter i 2021. Har dere spørsmål knyttet til bydelens videreføring av driften av seniorsenteret ber vi dere ta kontakt med bydelen.

 

Det er med stort vemod at vi pr. 31.12.2020 avvikler vår over 60 års drift av seniorsentre i Oslos bydeler.  Vi vil takke alle brukere for hyggelig samvær – og vi vil rette en stor takk til alle våre frivillige for deres store innsats for andre!

 

Kristin Borg                                                                                     Bente Larsgaard

Fylkesstyrets leder                                                                          Faglig og administrativ leder