LITTERATURKURSFrogner seniorsenter

Zahlkasserer Schafts plass 3

0267 Oslo-Tlf.22430129

Epost:froeldre@online.no

www.frognerseniorsenter.no

Litteraturkurs


8+3 mandager kl. 12:45 - 14:15 i perioden 14. januar - 8. april.

8 mandager(menn) kl. 15.00-16.30 i perioden 7. januar 8. april.

10 tirsdager kl.10:00 - 11:30 i perioden 15. januar - 9. april.

10 tirsdager kl.11:45 - 13:15 i perioden 15. januar - 9. april.

12 onsdager kl.10:00 - 11:30 i perioden 16. januar - 24. april.


Kursleder: Jan Olesen. All påmelding og innbetaling skjer direkte til kursleder

Tlf: 995 43 213, e-post: jan@janmark.no