BRUKERRÅDET


Frogner seniorsenter

Zahlkasserer Schafts plass 3

0267 Oslo-Tlf.22430129

Epost:froeldre@online.no

www.frognerseniorsenter.noBrukerrådet  ved Frogner seniorsenterBrukerrådet er et rådgivende samarbeidsorgan mellom senterets daglige leder og ansatte, frivillige medarbeidere og deltakere.


Rådet skal formidle synspunkter og ønsker.

 


Representanter:

Fra deltakerne: Joe Heidenreich (leder) og Gerd Grøndahl


Fra frivillige: Bente Berner


Fra Seniorrådet: Unni Høyland


Vararepresentanter:

Karl Johan Måseide, Olav Momyr