BRUKERRÅDET

 

Frogner seniorsenter

Zahlkasserer Schafts plass 3

0267 Oslo-Tlf.22430129

Epost:froeldre@online.no

www.frognerseniorsenter.no

 

 

Brukerrådet ved Frogner seniorsenter

 

 

Brukerrådet er et rådgivende samarbeidsorgan mellom senterets daglige leder og ansatte, frivillige medarbeidere og deltakere.

 

Rådet skal formidle synspunkter og ønsker.

 

Representanter:

Fra deltakerne: Joe Heidenreich (leder) og Gerd Grøndahl

 

Fra frivillige: Bente Berner

 

Fra Seniorrådet: Unni Høyland

 

Vararepresentanter:

Karl Johan Måseide, Olav Momyr