FROGNER ELDRESTIFTELSE

 

 

Frogner seniorsenter

Zahlkasserer Schafts plass 3

0267 Oslo-Tlf.22430129

Epost:froeldre@online.no

www.frognerseniorsenter.no

Frogner eldrestiftelse

 

 

Stiftelsens formål er å støtte seniorsenteret økonomisk i tråd

med donasjoner og testamentariske gaver.

 

Styrets medlemmer:

Jan Thesen, Solveig Hellstrøm,

Joe Heidenreich og Aasmund Berner

 

Varamedlem:

Karin Momyr